Regulamin i statut kanału #QuizPL

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o kanale, poznać historię jego powstawania, dowiedzieć się kto nim administruje i jaki jest regulamin, zobaczyć osiągnięcia naszych najlepszych graczy oraz sprawdzić globalny ranking Q-punktów, bądź poczytać kompendium wiedzy o quizach IRC-owych.

Polecenia: IRC, quizbot, statbot, funbot

Regulamin i statut kanału #QuizPL

Postprzez wilk » 23 września 2006, 23:05

Antoni Słonimski napisał(a):Jeśli nie wiesz, jak należy się w jakiejś sytuacji zachować, na wszelki wypadek zachowuj się przyzwoicie.


§ 1 — O kanale #QuizPL i regulaminie słów kilka.

Kanał #QuizPL jest kanałem typowo quizowym i jest otwarty dla wszystkich. Jego celem jest dostarczanie uczestnikom zabawy i rozrywki intelektualnej za pomocą specjalnego bota quizowego (Quizbot) oraz premier quizowych. Na kanale naturalnie mile widziane są też rozmowy na dowolne tematy, a językiem na nim obowiązującym jest język polski. Niewykluczone są oczywiście rozmowy w językach obcych. Z uwagi na to, iż osoby na kanale mogą posiadać różne programy do IRC-a przyjęte jest używanie ustandaryzowanego formatu kodowania znaków narodowych UTF-8. Aczkolwiek z powodu problemów związanych z różnym kodowaniem znaków — pytania i odpowiedzi w Quizbocie oraz quizach są pozbawione znaków diakrytycznych, co niestety czasem może prowadzić do nieporozumień.

Regulamin kanału definiuje zasady jego funkcjonowania oraz realizowanych w związku z nim przedsięwzięć (m.in. forum, galeria, profile społecznościowe), a także zawiera zbiór wskazówek co jest właściwe i mile widziane oraz może zostać nagrodzone, a czego powinno się unikać i za co mogą grozić pewne konsekwencje. Istnieją zatem dwie ścieżki współistnienia w życiu kanału: jasna i ciemna. To, którą wybierzesz, zależy tylko od Ciebie.


§ 2 — Quizbot, premiery quizowe, baza pytań oraz zabawy kanałowe.

 • Na kanale obecny jest przez cały czas Quizbot zadający pytania z własnej bazy pytań i pozwalający na wspólną, nieprzerwaną grę. Jest to podstawowa forma rozrywki. Jeśli nie jest on aktualnie uruchomiony i nie trwa właśnie żaden quiz lub inne kanałowe wydarzenie, to można go uruchomić poleceniem !start.

  Quizbot w miarę możliwości lokowany jest na polskich serwerach IRC z uwagi na mniejsze opóźnienia. W przypadku zgody większości aktualnie grających osób, serwer może zostać zmieniony. Poprawna odpowiedź zaliczana jest temu graczowi, którego wiadomość Quizbot ujrzy jako pierwszą. Jeśli gracz zauważa, że jego odpowiedzi pojawiają się wcześniej niż osobom, których odpowiedzi są zaliczane oznacza to, że ma on laga i to on powinien zmienić wybrany serwer IRC. Należy mieć na uwadze fakt, że programy do chatowania zawsze wyświetlają nam na ekranie to co napiszemy natychmiast po wciśnięciu entera, podczas gdy faktycznie nasza wiadomość wędruje jeszcze przez sieć.

  W odróżnieniu od premier quizowych — w Quizbocie autor pytań nie ma zakazu odpowiadania na własne pytania. Jest to nawet swojego rodzaju bonus dla autorów pytań — im więcej ich ułożysz, tym więcej znasz odpowiedzi i łatwiej zająć lepsze miejsce w miesięcznym rankingu.

  Statystyki punktowe z Quizbota są kasowane ręcznie z początkiem każdego nowego miesiąca o północy, a zdobyte przez graczy punkty upublicznione zostają na forum kanału (wyniki z Quizbota). Statystyki dniowe kasowane są automatycznie o północy każdego dnia, zaś statystyki globalne oraz rekordy pozostają na zawsze. Informacje o niektórych funkcjach Quizbota również możesz odnaleźć na forum (polecenia Quizbota, o Quizbocie, zgłaszanie błędów).

  Punkty zdobywane przez gracza na kilku różnych nickach (np. z uwagi na split lub utratę nicka) nie są przez nas automatycznie sumowane, lecz można zgłosić Opiekunowi Quizbota taką wolę. Procedura ta jest szerzej opisana w kolejnym paragrafie.

  Baza pytań Quizbota jest zazwyczaj odświeżana w dwóch aktualizacjach: dużej, odbywającej się co kilka miesięcy (ok. pół roku), podczas której dodawane są nowe pytania z premier quizowych lub te zgłoszone bezpośrednio do bota oraz małych, przeprowadzanych co 1-2 miesiące celem poprawienia usterek zgłoszonych w pytaniach.

 • Co pewien czas na kanale odbywają się premiery quizowe. Stanowią one nowe, nie pokazane dotąd na kanale oraz nie znajdujące się w bazie Quizbota zestawy pytań z określonej dziedziny lub z wiedzy ogólnej, zebrane i zaprezentowane na kanale w ustalonym z Operatorami terminie przez ich autora lub osobę zastępującą, za pomocą odpowiedniego skryptu quizowego. Termin premiery musi zostać uzgodniony tak, aby mógł być ogłoszony w topicu, na forum oraz na profilach społecznościowych przynajmniej dzień wcześniej wraz z rodzajem skryptu (jeśli jest inny niż podstawowy, tzw. „Dizzy”) i gracze mogli się dowiedzieć, że taka premiera się odbędzie. Autor musi posiadać już ukończony quiz, aby uniknąć niepotrzebnych zmian terminu i zamieszania. Premiery zwykle odbywają się w weekend, w godzinach wieczornych (między 19:00-21:00), gdyż w tych godzinach można spodziewać się największej liczby graczy. W przypadku, gdyby autor lub osoba go zastępująca nie mógł puścić quizu, to ustalony może zostać późniejszy termin. Premiery quizowe można układać także w parach, pod warunkiem, że wkład pracy obu osób będzie zbliżony. Osoba puszczająca quiz, o ile nie stoją za tym problemy techniczne, powinna korzystać z polskich serwerów IRC w celu zminimalizowania opóźnień. Na czas trwania premiery quizowej Quizbot zostaje zatrzymany i zablokowany.

  Premiera musi być przygotowana zgodnie z zasadami przygotowywania quizów (poradnik). Nie może w nią grać jej autor, osoba prowadząca quiz oraz osoby, które miały wgląd w pytania lub pomagały przy jej tworzeniu. W premierę nie mogą grać także osoby, które — w przypadku, gdy quiz był wcześniej zaprezentowany na innym kanale — brały w niej udział, nawet jeśli nie zdobyły tam żadnego punktu. Na autorze lub osobie puszczającej spoczywa odpowiedzialność pilnowania, by gracze nie oszukiwali lub nie psuli innym zabawy. W razie potrzeby powinna ona zwrócić takiej osobie uwagę, włączyć ignorowanie odpowiedzi lub poprosić o interwencję Operatora kanału.

  Aby premiera była uznana za ważną jej przebieg nie może podawać w wątpliwość uczciwości rozgrywki (przeciek pytań, podpowiadanie), zaś w grze musi wziąć udział wystarczająca liczba graczy (minimum 3-4), by stworzyć warunki do rywalizacji, w przypadku quizów drużynowych (familiady) liczba członków każdej z drużyn musi być porównywalna w chwili startu quizu (minimum po 2-3 osoby w drużynie) lub spełniać inne wymogi techniczne skryptu (np. do quizów typu „1z10” musi zgłosić się minimum 4-6 graczy) — nie determinuje to jednak zdobywania punktów przez wszystkich grających. Jeśli frekwencja graczy jest zbyt niska, to premiera może zostać przełożona na późniejszą godzinę lub inny dzień, o ile nie została jeszcze uruchomiona.

  Zdobycie punktu przez gracza równoważne jest z zaliczeniem odpowiedzi na pytanie. Jeśli w odpowiedzi była literówka i ktoś odpowiedział poprawnie, ale nie mógł zdobyć punktu, to niestety jest to wina autora pytania, a punkt mimo wszystko przysługuje temu, komu skrypt zaliczył odpowiedź.

  Nie jest uznawane pojęcie „kradzieży odpowiedzi” — jeśli ktoś odpowiedział np. z literówką, to pozostali grający mogą zachować się fair play wskazując literówkę, błędny wyraz lub złą kolejność wyrazów albo wstrzymać się z odpowiedzią na parę sekund, ale jest to tylko ich gest dobrej woli. Jeśli odpowiedzi nastąpiły jedna po drugiej, tym bardziej nie można mówić o niesportowej zagrywce, w końcu quiz to walka o punkty i indywidualne miejsce, a w ciągu 1-2 sekund druga osoba nie mogła być w stanie, uwzględniając lag, przeczytać wcześniejszą odpowiedź, poprawić i samemu odpowiedzieć. Aby uniknąć problemów z lagami należy łączyć się przez ten sam serwer IRC, co osoba puszczająca quiz.

  Do innych zachowań fair play włączyć można branie pod uwagę faktu, że quizy przede wszystkim służą zabawie. Nie ma zakazu zgarniania dla siebie wszystkich pytań w quizach, które zaliczają tylko jedną odpowiedź na pytanie (Dizzy), niemniej inni gracze szybko mogą się zniechęcić i zrezygnować z dalszej gry. Dlatego też miłym gestem może być po prostu zdobycie przewagi zapewniającej zwycięstwo nad pozostałymi graczami i pozwolenie innym pograć. Dotyczy to przede wszystkim silnych graczy, którzy w dodatku bardzo szybko piszą, nie pozostawiając szans na zabawę dla pozostałych osób.

  Po zakończeniu premiery wyniki są zbierane i upublicznione na forum (wyniki premier quizowych), a autor powinien przesłać (poprawiony, jeśli pojawiły się jakieś błędy) plik z pytaniami i odpowiedziami na kanałowy e-mail (Obrazek). W przypadku, gdy uczciwość rozgrywki była wątpliwa, quiz nie był zgodny z zasadami lub doszło do jakiejś awarii, bądź długotrwałego splitu, to premiera może zostać potraktowana jako zwyczajny quiz dla rozrywki z pominięciem rankingu kanałowego. Osoby, które w jakiś sposób oszukiwały mogą zostać zdyskwalifikowane i usunięte z rankingu, zaś pytania, na które odpowiedziały uznane jako niezadane. Podobnie traktowane są pytania, na które odpowiedział autor quizu lub osoba go przeprowadzająca.

  W sytuacji, gdy na kanale jest dużo osób chętnych na dalszą rozrywkę, a autor (niekoniecznie ten sam, co wcześniejszej premiery) posiada przygotowanych więcej plików z pytaniami (nie mogą to jednak być już zapowiedziane premiery!), to po uzgodnieniu tego z Operatorami puszczona może zostać premiera bonusowa dla obecnych osób, która również będzie włączona do rankingu. Premiera bonusowa może odbyć się wyłącznie tuż po wcześniejszej normalnej premierze quizowej, lecz może ich być kilka z rzędu.

  Na kanale można puszczać także zwykłe quizy, po uzyskaniu zgody obecnych na kanale osób i Operatorów lub po umówieniu się na konkretny termin. Quizy takie to najczęściej ponownie puszczone wcześniejsze premiery (tzw. „quizy retro”), np. dla nieobecnych wówczas osób oraz quizy dla samej rozrywki. Nie podlegają one rankingowi kanałowemu.

  Punkty zdobyte podczas gry w quizy nie są doliczane do wyników w Quizbocie, o ile nie jest to specjalne wydarzenie quizowe (zabawa kanałowa), które przewiduje takie działanie.

 • Parametry pracy oraz sposób punktowania w Quizbocie oraz w skryptach quizowych zostały dobrane tak, aby zapewnić jak najlepszą zabawę i rywalizację wśród graczy. W razie potrzeb i wraz z ich rozwojem może on ulegać zmianie, lecz pomimo tego zasady zawsze są wspólne dla wszystkich graczy, choć w przypadku niektórych skryptów mogą one premiować osoby częściej podejmujące ryzyko lub szybciej piszące.

 • Pytania z premier i quizów, pojedyncze pytania i ich zestawy nadesłane drogą e-mailową z pominięciem premiery lub zgłoszone do Quizbota zasilają bazę pytań kanału, z której korzysta Quizbot. Wszystkie pytania dodawane są wraz z informacją o ich autorstwie i zachowują ją bez względu na zgłoszenia błędów. Tylko w sytuacji zmiany formatu pytania, znacznego rozwinięcia ilości odpowiedzi (familiadowe) lub znacznej reedycji treści pytania bądź odpowiedzi autorstwo może ulec zmianie poprzez dopisanie współautorstwa osoby zgłaszającej lub edytującej bazę. W przypadku duplikatów pytań lub pytań podobnych Opiekun Quizbota decyduje o stopniu podobieństwa i pytanie słabsze (mniej szczegółowe, nieprecyzyjne) zostaje w takim przypadku odrzucone, niezależnie od pierwszeństwa. Jednak jeśli treść pytania jest odmiennie sformułowana, to oba pytania mogą pozostać. Pytania i quizy utworzone niezgodnie z zasadami układania poprawnych pytań mogą zostać odrzucone lub zwrócone do autora w celu naniesienia wskazanych poprawek.

  Premiery, quizy i pytania zaprezentowane na kanale uznaje się jako oczekujące na dodanie ich do bazy pytań Quizbota, na co autor zgadza się prezentując je na kanale. Zgoda ta obejmuje również wspomnianą wyżej możliwość poprawiania usterek w pytaniach. Nadesłane pliki z pytaniami mogą zostać wykorzystane w przyszłości w celach rozrywkowych (oczywiście z informacją o autorstwie) jako tzw. „quizy retro”. W razie braku kontaktu z autorem lub zaginięcia pliku pytania quizowe zostaną wyciągnięte z logów kanałowych. Opiekun Quizbota decyduje o tym, które pytania dodać oraz w jakiej kolejności.

  Zestawy pytań i odpowiedzi znajdujące się w bazie Quizbota stanowią wspólne dobro i wkład w kanał. Nie podlegają one zwrotowi, przekazaniu lub sprzedaniu komukolwiek, zamianie bądź usunięciu (za wyjątkiem pytań z błędami merytorycznymi oraz nieaktualnych, których nie da się poprawić), a także nie są udostępniane (prócz osób zajmujących się bazą i autorów tychże pytań) z uwagi na uczciwość rozgrywki. Skrypt Quizbota również nie podlega wglądowi, udostępnieniu ani sprzedaniu.

 • Co pewien czas na kanale organizowane są specjalne zabawy kanałowe, których celem jest uatrakcyjnienie przebywania na kanale oraz zapewnienie dodatkowej rozrywki. Mają one rozmaitą tematykę oraz formę i polegają np. na pisaniu nowych premier (maraton tematyczny), zgłaszaniu uwag do pytań w bazie, turniejach drużynowych, osiąganiu konkretnych wyników lub rekordów itp. Mogą być jednodniowym wydarzeniem, serią kilku wydarzeń, lecz najczęściej trwają przez dłuższy okres (miesiąc). Uczestnicy zabaw są punktowani, a wyniki zostają upublicznione na forum (wyniki zabaw kanałowych). Zwykle zabawy kanałowe są organizowane przez kanał, choć podjęcia się organizacji może każdy ambitny gracz.

  Przyjęło się, że corocznie kanał organizuje dwie stałe zabawy kanałowe: quiz jubileuszowy z okazji kolejnej rocznicy założenia naszego kanału (13.06.2005), który składa się z pytań dotyczących kanału oraz tzw. „Megazabawę” (zwykle w grudniu), która stanowi połączenie kilku różnych rozgrywek związanych z quizami (pisanie i wygrywanie) oraz Quizbotem (wygrywanie, zgłaszanie błędów, szybkie pisanie).

 • Autor premiery quizowej, pomysłodawca zabawy kanałowej, właściciel Quizbota lub dowolna inna osoba może zechcieć podjąć się wyzwania i stać się sponsorem fundującym nagrodę lub nagrody rzeczowe, bądź też inne fanty mające wymierną wartość albo symboliczne znaczenie dla zwycięzcy lub określonego grona uczestników danego wydarzenia kanałowego. Wszelkie ustalenia muszą być jasno sprecyzowane i przedstawione uczestnikom zanim dojdzie do realizacji danego przedsięwzięcia. Operatorzy kanału podejmują się promowania takiego wydarzenia, zaś fundator ustala z nagrodzonymi warunki odbioru.


§ 3 — Q-punkty, rankingi graczy i sumowanie nicków.

Wszystkie quizowe zachowania na kanale, czyli premiery quizowe, układanie pytań do bazy Quizbota, wygrywanie w premiery, wygrywanie w Quizbota, specjalne zabawy kanałowe oraz zdobywanie rekordów kanałowych podlegają punktacji. W tym celu, aby umożliwić jeszcze lepszą rywalizację, utworzony został specjalny ogólny ranking graczy — punkty quizowe lub w skrócie Q-punkty (ranking Q-punktów). Dzięki temu rywalizować i otrzymywać punkty można nie tylko za samo granie, ale i za swój wkład w kanał. Dodatkowo gracze, którzy zdobyli przynajmniej 1000 Q-punktów otrzymują tytuł „Supergracza”, natomiast autorzy quizów, którzy przygotują przynajmniej 10 premier quizowych otrzymują tytuł „Quizopisarza”.
Każdy zawodnik umieszczany jest w rankingach pod jednym, najczęściej używanym nickiem, który zwykle jest też najbardziej aktualnym lub rozpoznawalnym. Jeśli gracz ma kilka często używanych nicków lub woli być reprezentowany pod innym z jego „własnych” — może zgłosić nam prośbę o jego aktualizację w rankingach.

 1. Premiery quizowe.

  1. Układanie premier quizowych.

   Premiery quizowe stanowią główne źródło pytań, które zasila bazę Quizbota. Osoby piszące premiery są punktowane za każdą napisaną premierę (ogólny ranking). W przypadku jednego autora, otrzymuje on 8 Q-punktów, zaś gdy autorów jest dwóch każdy otrzymuje po 4 Q-punkty. Punkty za pytania z premier są liczone osobno jako wkład w bazę pytań i pojawiają się w rankingach dopiero po dodaniu pytań do bazy Quizbota.

  2. Granie w premiery quizowe.

   Po każdej premierze quizowej, z grupy osób, która zdobyła w niej punkty, wyłaniane są trzy miejsca medalowe, które są punktowane Q-punktami (ogólny ranking) według następującego wzoru:

   round(3 * punkty / punkty_zwycięzcy) + (4 - miejsce)

   Tak więc medalista może zdobyć od 1 do 6 Q-punktów.

   Rankingi prezentowane na forum opierają się o liczbę punktów zdobytych przez gracza i mogą wyglądać inaczej, niż te wyświetlane przez różnorodne skrypty jako końcowe wyniki quizów (niektóre używają rankingu „1234”, inne „1224”, bądź innych metod). W szczególności dotyczy to miejsc ex aequo, które traktujemy na równi (ranking „1223”) i gracze ci otrzymują tyle samo Q-punktów.
   Skrypt „Familiada” wymaga dołączenia się do którejkolwiek z drużyn, by zaliczane były odpowiedzi, lecz dołączyć się można w dowolnej chwili i grę może ukończyć każdy.
   Z kolei skrypt „Koło Fortuny” wymaga wcześniejszego zgłoszenia się graczy do udziału, aczkolwiek same hasła może zgadywać dowolna obecna osoba. Jedyną stratą dla tych osób jest brak dodatkowych punktów za tzw. kręcenie kołem i innych premii.
   W przypadku skryptu „1z10”, który rówież wymaga uprzednich zgłoszeń do uczestnictwa w grze, lecz uniemożliwia dalszą grę części graczy, którzy utracili tzw. szanse — Q-punktami nagradzane są tylko trzy osoby, które dotarły do finalnego etapu gry oraz nie uwzględnia się miejsc równorzędnych.
   W każdym przypadku Q-punkty przysługują tylko osobom z sumą zdobytych punktów większą od 0.

   W sytuacji, gdy jeden gracz grał pod kilkoma nickami (np. z powodu splitu lub problemów z połączeniem) wówczas jego punkty są sumowane. Jeśli gracz grał pod innym nickiem niż zwykle, to jego premierowy nick zostaje w rankingu zamieniony na ten, którego używa zazwyczaj na kanale.

   Jeśli autor pytania lub osoba prowadząca premierę odpowie na pytanie czy to z powodu chęci pominięcia literówki w odpowiedzi, czy też przypadkiem — takie pytanie uznawane jest jako niezadane i punkty nie są za nie przyznawane. Osoby zdyskwalifikowane za oszukiwanie także są usuwane z rankingu.

   W przypadku niektórych typów quizów („Milionerzy”) błąd merytoryczny w odpowiedzi popełniony przez autora pytania może prowadzić do poważnego zaburzenia w punktacji. Wówczas po ujawnieniu i potwierdzeniu pomyłki przeprowadzone zostanie skorygowanie poniesionych strat lub niezasadnie przyznanych punktów, a pytanie takie będzie traktowane jako niezadane. W miarę możliwości może także dojść do ręcznej korekty mnożników w kolejnych pytaniach, lecz z uwagi na znaczną trudność tego procesu nie jest to regułą.
 2. Quizbot.

  1. Układanie pytań do bazy.

   Poprzez wkład w bazę pytań Quizbota rozumiane są: dodawane do niego pytania z premier quizowych, pliki z pytaniami przesyłane na e-maila oraz pytania zgłaszane bezpośrednio do Quizbota (ogólny ranking). Q-punkty za pytania obliczane są jako zaokrąglona w górę wartość z 1/7 sumy punktów pośrednich. W przypadku, gdy pytanie posiada dwóch autorów, to każdy otrzymuje po 50% punktów pośrednich. Punkty pośrednie zależą od rodzaju pytania:

   • pytanie tradycyjne („Dizzy”), szybkie, z pomieszaną treścią pytania, obrazkowe oraz dźwiękowe, to 1 punkt pośredni (0,8 + 0,2)
   • pytanie z pomieszaną odpowiedzią („Mieszacz”), to 0,2 punktu pośredniego
   • pytanie z wyborem („Milionerzy”), to 0,8 punktu plus 0,2 za każdą odpowiedź, maksymalnie 1,6 punktu (4 odpowiedzi)
   • pytanie z wieloma odpowiedziami („Familiada”), to 0,8 punktu plus 0,2 za każdą odpowiedź, maksymalnie 6,8 punktu (30 odpowiedzi)
   Może się zdarzyć sytuacja zmiany ilości Q-punktów za pytania, związana z tym, że jakieś pytanie zostało usunięte z bazy lub jego typ uległ zmianie.

  2. Wygrywanie w Quizbota.

   Grając w Quizbota gracze zdobywają punkty, które są zbierane z początkiem każdego miesiąca o północy, a Quizbot jest resetowany w celu rozpoczęcia kolejnej rundy rywalizacji. Zebraniu wyników podlega jedynie Top10 graczy (ogólny ranking), aczkolwiek archiwizowane są wszystkie osoby na pamiątkę. Ranking Q-punktów wyznacza się ze wzoru:

   int(10 * punkty / punkty_zwycięzcy) + int(20 * punkty / średnia_top100) + (11 - miejsce)

   Osoba w Top10 może zatem zdobyć od 1 do ok. 20-40 lub więcej Q-punktów, w zależności od miejsca i punktacji zwycięzcy. Średnia z Top100 najlepszych wyników wszech czasów jest wartością zmienną, zależną od osiągnięć graczy i aktualna jej wartość jest dostępna w odpowiednim miejscu na forum (rekordy). Jeśli Top10 nie będzie pełny (przynajmniej 10 nicków, bez uwzględnienia klonów), to punkty za miejsca liczone są od dołu (zamiast „11” we wzorze będzie „liczba_różnych_nicków + 1”).

   Jeśli któryś z graczy pojawił się w Top10 pod innym nickiem, to jego nick zostaje zamieniony na ten, którego używa zazwyczaj na kanale. Punkty z różnych nicków graczy nie są automatycznie sumowane w comiesięcznym Top10 Quizbota, a jedynie w ogólnym rankingu punktów z Top10 (byłoby to nieuczciwe wobec osób spoza Top10 lub wymuszało na nas samodzielne sumowanie wszystkich osób). W przypadku, gdy gracz wszedł do Top10 kilkoma nickami, wówczas pozostałe nicki (klony/aliasy) otrzymują Q-punkty wyliczane z innego, poniższego wzoru (gwarantuje on przyznanie przynajmniej 1 Q-punktu za klon) oraz są traktowane tak, jakby nie zajmowały miejsca (lecz są wliczane do sumy punktów i Q-punktów z Top10 oraz mogą trafić do Top100), a do Top10 wchodzi tyle kolejnych osób, ile jest łącznie powtórzonych nicków:

   max(1, int(20 * punkty / średnia_top100))

   Jeżeli gracz życzy sobie zsumowania swoich wyników z kilku (własnych) nicków, musi to zgłosić wraz z listą tych nicków nie później niż dzień przed końcem miesiąca osobie zajmującej się Quizbotem, na kanałowy adres e-mail lub na forum, ze wskazaniem, który nick jest główny. Na koniec miesiąca, przed wyłonieniem zwycięzców z Top10, punkty ze zgłoszonych nicków zostaną zsumowane pod wybranym nickiem, a za rekordy wybrane najlepsze osiągi, zaś pozostałe nicki zostaną usunięte z rankingów. W ten sposób można realizować także chęć zmiany swojego nicka w rankingu. Zgłoszenia spóźnione lub dokonane już po wyłonieniu Top10 mogą przejść dopiero na kolejny miesiąc, o ile dalej chce tego gracz. Pełny raport z sumowanych nicków zostaje upubliczniany na forum. Prośby o zsumowanie nicków nie są „zleceniami stałymi”, czyli każdorazowo trzeba się z takową zwrócić. Prośba o zsumowanie może zostać odrzucona, jeśli liczba punktów na dodawanym nicku jest znikoma i czas potrzebny na przygotowanie procesu sumowania przerasta czas ich zdobycia na kanale podczas normalnej gry.
   W trakcie przygotowywania do sumowania nicków gracza może się z nim skontaktować osoba realizująca ten proces i zaproponować inne jego nicki znalezione w rankingach oraz zaoferować scalenie wyników historycznych. O ile granie na bieżąco przez kilka osób na jedno konto punktowe jest zabronione, to przez tyle lat istnienia kanału mogły trafić się przypadki współdzielenia popularnego nicka — w tym przypadku osoba chcąca połączenia wyników historycznych powinna posiadać minimum 95% ze wszystkich zgromadzonych na nim punktów oraz od „porzucenia” nicka do jego reaktywacji powinien upłynąć przynajmniej rok (zapobiega to przejmowaniu punktów). Nicki szczególnie znanych graczy uznawane są za wieczne i próba grania na nich może skutkować żądaniami Operatorów co do zmiany nicka na inny.
   Gracz wyrażający zgodę na scalenie swoich wyników historycznych wyraża tym samym zgodę, by Opiekun Quizbota okresowo lub przy okazji realizacji jego przyszłych albo innych sumowań także mógł ponownie połączyć jego nowo wprowadzone do rankingów nicki. Aby utrzymywać porządek w rankingach osoba zajmująca się nim może co pewien czas wykonywać sumowanie nicków UID (tzw. nick „0”) oraz w miarę możliwości nicków z tylko jednym punktem na koncie.

   W przypadku awarii lub niedostępności Quizbota uruchomiony może zostać Quizbot zastępczy lub puszczone obszerne zestawy pytań pochodzące z bazy pytań w postaci quizów. Punkty zdobyte w ten sposób są doliczane do normalnych wyników miesięcznych.
 3. Zabawy kanałowe.

  Udział w zabawach pozwala zdobyć graczom dodatkowe, często łatwe do zdobycia bonusowe punkty (ogólny ranking). Zabawy te są punktowane według poniższego wzoru:

  round(20 * wynik / wynik_zwycięzcy)

  lub w przypadku niektórych zabaw opartych na Quizbocie:

  round(10 * punkty / punkty_zwycięzcy) + (11 - miejsce)

  Jeśli w przypadku zabawy opartej o zasady dla Quizbota różnych nicków będzie mniej niż 10, to może zostać podjęta decyzja o naliczaniu punktów za miejsca od dołu (zamiast „11” we wzorze będzie „liczba_różnych_nicków + 1”).

  Rezultat formuły jest modyfikowany tak, aby uczestnik zabawy otrzymał zawsze przynajmniej 1 Q-punkt, jeśli spełnione są określone w zabawie wymagania. Zasady poszczególnych zabaw mogą stanowić o innym przydziale punktów, bonusach itp.

  Quizy jubileuszowe są szczególnym rodzajem zabawy. Punkty zdobyte podczas gry w ten quiz są doliczane do miesięcznych wyników z Quizbota (pod nickami, na których zostały zdobyte) oraz raz jeszcze do wyników globalnych (bo dodanie do miesięcznych także wiąże się z dodaniem do ogólnych).

  Jeśli indywidualny regulamin jakiejś innej zabawy kanałowej coś takiego przewiduje, to wyniki z niej również mogą zostać po odpowiednim przeliczeniu dodane do wyników z Quizbota.


§ 4 — Zachowania mile widziane i nagradzane.

Kanał jest otwarty na każdego użytkownika — zarówno stałego bywalca, jak i nowego gościa. Szczególnie mile widziane jest:

 • prowadzenie rozmów na kanale, forum, naszych profilach społecznościowych
 • zapraszanie znajomych, np. na premiery quizowe (ale nie spamowanie!)
 • pomaganie nowym graczom i wyjaśnianie im jak można się na kanale bawić
 • pomaganie w rozwoju kanału, zgłaszanie uwag i propozycji jak ulepszyć kanał, bota quizowego, forum, galerię itp.
 • pisanie i prezentowanie swoich quizów, składanie propozycji na nowe tematy quizów i zabaw kanałowych
 • dodawanie własnych pytań do bazy Quizbota oraz zgłaszanie błędów w obecnych pytaniach
 • branie czynnego udziału w życiu kanału, wpadanie w miarę możliwości na kanałowe zloty lub ich organizowanie
 • ale przede wszystkim granie, wygrywanie i dobra zabawa!
Jeśli wybierzesz tę ścieżkę kanałowego współistnienia, to Twoja pomoc może doraźnie zostać nagrodzona przez Operatorów plusikiem, a w przyszłości nawet nominacją na Operatora. Wykorzystaj kanał, by dobrze się bawić i poznawać nowych ludzi, a jeśli masz wenę, to pozostaw coś dla przyszłych graczy.


§ 5 — Zachowania NIE mile widziane i zabronione.

Niektóre zachowania są niemile widziane bądź nawet naganne. Aby nie popełnić gafy, nie ośmieszyć się niestosownym zachowaniem lub nie dostać bana, przeczytaj czego nie należy robić. Są to bowiem zasady jakie panują na naszym kanale, do których powinieneś się dostosować jeśli chcesz na nim przebywać. Nie ma od nich odstępstw w postaci „jak nie chcesz czytać bluzgów, to daj mi /ignore”. Oto one:

 1. Nie psuj.
  • Przeprowadzanie szkodliwych działań mających na celu wprowadzenie zamieszania na kanale lub próbę jego przejęcia (takeover), grożenie użytkownikom (także skutkami poza IRC), próby włamań na forum/galerię, konta lub boty.
  • Wysyłanie plików mogących realnie zaszkodzić użytkownikom kanału, poprzez DCC lub podając do nich odnośniki, wykorzystywanie exploitów do uszkadzania, zawieszania albo rozłączania klientów IRC lub botów.
  • Wykorzystywanie błędów lub słabości Quizbota oraz skryptów quizowych (np. nadmierne używanie poleceń doprowadzając do lagowania osoby puszczającej premierę) złośliwie lub dla własnej korzyści, a także inne zachowania mające zakłócić ich funkcjonowanie. Dotyczy to także oprogramowania używanego przez inne osoby na kanale.
 2. Nie oszukuj.
  • Używanie zautomatyzowanych skryptów odpowiadających za człowieka na pytania.
  • Oszukiwanie podczas przeprowadzania premiery poprzez modyfikację punktacji lub celowe ignorowanie odpowiedzi jakiegoś gracza, o ile nie został on wcześniej oficjalnie zdyskwalifikowany.
  • Granie przez kilka osób na jednym nicku lub granie za inną osobę na jej nicku. Jeżeli ktoś jest u znajomego, gracze są rodziną lub odbywa się u tej osoby zlot, to należy grać pod indywidualnymi nickami. Prosta zasada: jeden nick -> jedna osoba (nie obowiązuje to w drugą stronę).
  • Granie przez jedną osobę z kilku nicków jednocześnie na to samo konto punktowe podczas niektórych typów premier (np. „Milionerzy”, a także „iQuiz” lub „Mieszacz” z zaliczaniem bonusowej odpowiedzi), w których z uwagi na sumowanie punktów i zapisywanie ich pod jednym, na co dzień używanym nickiem może dojść do celowego dublowania punktów za poprawne odpowiedzi. W zwykłym „Dizzy” tego zakazu nie ma.
  • Uczestniczenie w premierze quizowej, która była już zaprezentowana na innym kanale i brało się w niej udział lub granie pomimo znajomości treści pytań i odpowiedzi (przeciek, podpowiadanie itp.).
  • Puszczanie premiery napisanej przez inną osobę jako swojej własnej.
  • W przypadku pytań, w których zła odpowiedź powoduje utratę punktów — granie pod nickiem innego gracza celem redukcji jego konta punktowego lub usunięcia go ze statystyk.
  • Przygotowywanie „pod klawiszem” wybranych (najczęściej długich) odpowiedzi, aby poprzez szybkie wklejenie ich na kanał zdobyć jakiś rekord.
  • Tzw. googlanie, czyli korzystanie z wyszukiwarek (np. Google) lub encyklopedii (np. Wikipedia) podczas premier quizowych. Tak, da się to rozpoznać podczas gry. Zakaz nie obowiązuje podczas gry w Quizbota, ale też prosimy z umiarem.
 3. Nie zgrywaj cwaniaka i nie rób z siebie bałwana.
  • Zachowuj przynajmniej podstawy kulturalnego zachowania. Nie obrażaj innych osób, nie bądź złośliwy i cyniczny, nie prowokuj. IRC to nie miejsce na odreagowywanie własnych stresów, kompleksów czy frustracji. Miej szacunek do nieznajomych i traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany (a jeśli jesteś masochistą, to staraj się po prostu być grzeczny). Pamiętaj, że syndrom Tourette’a nie kwalifikuje się dla wypowiedzi pisanych.
  • Krytykowanie czyjegoś wkładu w kanał (np. ułożonych pytań), szczególnie przy zerowym wkładzie własnym. Jeśli jesteś taki mądry, to ułóż lepsze pytania.
  • Wypraszanie lub zniechęcanie do gry innego gracza, np. z powodu tego, że radzi sobie lepiej lub gorzej niż inni. Nawet jeśli są to żarty, to znaj umiar, bo chociaż lepszy gracz może na trochę odpuścić i dać szansę pograć słabszym/wolniejszym, to jest to tylko jego dobra wola i nie nadużywaj niczyjej cierpliwości. Premiery quizowe oraz Quizbot są dla wszystkich i każdy może się w nie bawić, niezależnie od umiejętności i wiedzy.
  • Używanie nicka stałego bywalca kanału pod jego nieobecność oraz blokowanie go podczas jego obecności. Pomimo, iż nick nie jest niczyją własnością, a sieć IRCnet nie posiada usług pozwalających na rejestrację nicków, to zachowanie takie jest niegrzeczne, szczególnie gdy jest to robione celowo, by zachowywać się nieodpowiednio, podszywać się lub uniemożliwić dotychczasowemu graczowi dalszego zdobywania punktów.
  • Psucie zabawy innym graczom podczas premiery quizowej poprzez np. seryjne wpisywanie !podp. To, że Ty nie znasz odpowiedzi na pytanie nie oznacza, że możesz psuć zabawę innym. Zatem poczekaj chwilę z !podp-em, zastanów się jeszcze raz nad pytaniem, bowiem nie grasz sam na kanale.
  • Quizy oraz Quizbot to przywilej a nie prawo, zatem wszelkie „dawać quiza”, „oddawać moje punkty”, „kiedy to zacznie wreszcie działać” itp. są niemile widziane i mogą zakończyć się zgoła odmiennie niż się tego spodziewasz,
  • Szerzenie rasizmu, ksenofobii i poglądów totalitarnych; nawoływanie do nienawiści; obrażanie orientacji, przekonań, poglądów, wierzeń, kultur, chorób i chorych; zamieszczanie pornografii, obsceniczności, przemocy lub drastycznych treści; rażąca wulgarność; rozpowszechnianie cudzych treści chronionych prawem autorskim bez odpowiedniego upoważnienia i informacji o autorstwie, treści naruszających prawa lub prywatność innych osób, bądź treści niezgodnych z obowiązującym prawem Polskim oraz Unijnym. Dotyczy to również zamieszczania linków do stron internetowych zawierających takie materiały, a także stosowania np. nicków o opisanym wcześniej charakterze.
  • Trollowanie w celu zwrócenia na siebie uwagi poprzez prowokowanie kłótni. Jeśli widzisz, że rozmowa przeradza się w przepychankę — inteligentnie wycofaj się z niej i nie karm trolla, a zagłodzisz go.
  • Włączanie skryptów quizowych podczas premiery lub gry w Quizbota; zabawa Funbotem podczas premier; używanie skryptów reagujących na zdarzenia na kanale (witające, dziękujące za Opa/Voice, autoaway) lub skryptów poleceń (np. !seen) bez zgody Operatorów; umieszczanie podejrzanych botów na kanale.
  • Reklamowanie innych kanałów, ich stron internetowych lub plików, które się na nich znajdują, podawanie nazw innych kanałów niezależnie od kontekstu, zapraszanie na inny kanał w jakikolwiek sposób („/invite”, zapraszanie na priv itp.) bez zgody właścicieli kanału. Wyjątkiem są kanały regionalne i krajowe. W przypadku antyreklamy naszego kanału — jeśli Ci się u nas nie podoba, to wpisz „/part” (lub napisz nam w czym problem i postaramy się to poprawić).
  • Reklamowanie produktów, marek i usług, a także ich stron internetowych bez zgody właścicieli kanału.
  • Śmiecenie ref-linkami z gier online lub linkami mającymi przynieść jakieś korzyści publikującemu lub innej osobie, odnośnikami do farm linków i stron składających się w większości z reklam, działania o charakterze pozycjonowania innych stron.
  • Floodowanie poprzez wysyłanie znacznych ilości tekstu w krótkim czasie, np. fragment logów lub ASCII-Art.
  • Pisanie bajecznie kolorowo, TYLKO WIELKIMI LITERAMI (co jest uznawane za krzyk) lub PoKeEMoNOoWo. Nie nadużywaj także emotikon.
  • Staraj się nie używać publicznego auto-awaya, bowiem dla wielu osób jest on irytujący. Dotyczy to także zmian nicka informujących o tym fakcie (np. „nick_AFK” lub „nick_away”).
  • Jeśli musisz pisać z polskimi znakami diakrytycznymi, to czyń to zgodnie ze standardem kodowania UTF-8.
  • Nie przenoś na kanał spraw prywatnych lub konfliktów wywołanych na innym kanale.
  • Nie proś o Opa (@), Voice (+), kwiatka, otrzymanie statusu Moderatora lub Administratora. Zachowanie takie jest śmieszne i praktycznie do zera zmniejsza szansę na jego otrzymanie. Prosta zasada IRC-a: prosząc o opa możesz dostać co najwyżej kopa.
 4. Dodatkowe przykazania dla forum i galerii kanałowej.
  • Utrzymuj swój profil, awatar, sygnaturę, posty, komentarze, zdjęcia itd. zgodnie z regulaminem.
  • Na forum pisz sensownie i na temat w przeznaczonych ku temu działach. Nie zakładaj zduplikowanych tematów — wykorzystuj istniejące wątki, chyba że są ewidentnie archaiczne. Staraj się, by wypowiedź była dłuższa od jednej emotki lub wyrazu. Podstawowe działy („Sprawy kanałowe”) są bardziej restrykcyjnie moderowane zaś komentarze nowych użytkowników wymagają akceptacji.
  • W postach na forum umieszczaj grafiki dużych rozmiarów (np. tapety) wyłącznie z wykorzystaniem miniaturek (thumbnails) oferowanych przez np. ImageShack lub poprzez podanie do nich odnośnika. Możesz je także umieścić w prywatnym albumie w galerii kanałowej i podać odnośnik na forum. Możesz też użyć tagu [thumb] zamiast [img], ale on jedynie skaluje wyświetlany obrazek (dane pobierane są w rozmiarze oryginału).
  • Zdjęcia w galerii umieszczaj w odpowiednich albumach tematycznych.
Jeśli podążysz tą niechlubną ścieżką, to możesz spodziewać się rychłych reakcji ze strony Operatorów kanału i zaobserwować nagłe zamykanie się okienka kanału. Z całego serca — nie polecamy jej! Pamiętaj, że to w jaki sposób się zachowujesz świadczy tylko i wyłącznie o Tobie.


§ 6 — Egzekwowanie porządku.

Aby zapewnić porządek na kanale Operatorzy mogą zastosować w tym celu odpowiednie środki zaradcze. Lista możliwych działań (raczej oczywista):

 • publiczne lub prywatne zwrócenie uwagi
 • chwilowe wyrzucenie z kanału (kick)
 • uniemożliwienie wejścia na kanał (ban) — bany są ściągane przez boty po upływie kilku godzin lub wedle uznania Operatorów
 • włączenie ignorowania odpowiedzi w Quizbocie lub quizie
 • dyskwalifikacja — nie zaliczenie lub wyzerowanie punktacji albo rekordu (bez przywrócenia poprzedniej wartości), nie zaliczenie quizu jako premiery
 • stały zakaz wchodzenia na kanał (shit — ban odnawiany przez boty)
 • tymczasowa moderacja kanału w razie bałaganu
Decyzja o wadze przewinienia i wyborze adekwatnego środka (lub środków) należy do Operatora. Zależy ona najczęściej również od dotychczasowej historii przewinień na kanale. Zazwyczaj jest to jednak ścieżka: ostrzeżenie -> ostrzeżenie -> kick -> ban -> shit, ale można zasłużyć na znacznie szybszy „awans”.

W przypadku forum/galerii rolę taką pełnią Moderatorzy. Mogą oni w zależności od potrzeby podjąć następujące kroki:

 • publiczne lub prywatne zwrócenie uwagi
 • moderowanie postów, komentarzy, opisów zdjęć lub profilu użytkownika
 • przyznanie ostrzeżenia
 • zablokowanie wątku
 • zablokowanie dostępu (ban) na czas określony lub nie
Operatorzy i Moderatorzy to też ludzie i swoje decyzje podejmują w miarę obiektywnie, ale i im zdarza się wątpliwa decyzja. W przypadku jeśli ktoś się nie zgadza ze słusznością lub rodzajem wymierzonej kary, może zwrócić się (oczywiście w odpowiedni sposób, a nie np. „ściągaj bana!” lub przeklinając na priv) do osoby, która ją nałożyła z prośbą o wyjaśnienie. Jeśli mimo to wciąż czujesz się pokrzywdzony, możesz zgłosić swoje zastrzeżenia do Ownera kanału.

Omijanie założonej kary w postaci bana poprzez wchodzenie z innego konta/vhosta jest wysoce niewskazane i doprowadzi do przedłużenia bądź zaostrzenia kary.

Karanie użytkowników za przewinienia wiąże się niestety zwykle z tym, że Operatorzy (Moderatorzy) są tymi złymi, którzy biją, ale ich zadaniem jest działanie dla dobra większości i samego kanału. Jeśli akurat nie było na kanale Operatora lub czegoś nie zauważył, to można mu to zgłosić (np. prywatnie), gdy się pojawi. Jeżeli jakieś zachowanie na kanale Ci się nie podoba, to możesz śmiało zwracać innym uwagę lub poprosić o interwencję Operatora.


§ 7 — Osoby administrujące kanałem.

Operator to osoba, która znajduje się na kanale ze znaczkiem „@” (małpka) przed nickiem. Stanowią oni władzę administracyjną i wykonawczą na kanale, a ich aktualną listę można znaleźć na forum (Operatorzy). Do grona Operatorów zalicza się także Owner, który czuwa nad sprawnym działaniem całego kanału i wszystkiego co z nim związane oraz posiada przywilej podejmowania arbitralnych decyzji.

Do ogólnych zadań Operatora należy:

 • pilnowanie kanału oraz porządku na nim, a w przypadku Moderatorów — forum/galerii lub profili społecznościowych
 • reagowanie na zajścia łamiące regulamin
 • rozstrzyganie sporów użytkowników
 • na ile się da obiektywne karanie i nagradzanie (+) userów
 • aktualizacja topicu, np. po premierze oraz po północy (z „jutro” na „dziś”)
 • regularne odwiedzanie i udzielanie się na kanale oraz forum kanałowym
 • udział w głosowaniach w sprawach kanałowych i administracyjnych
 • reprezentowanie kanału
Oprócz uprawnień na kanale Operatorzy uzyskują także dostęp do dodatkowych poleceń i możliwości Quizbota. Ponadto otrzymują dostęp do działu dla Operatorów na forum, gdzie mogą uczestniczyć w głosowaniach administracyjnych i dyskusjach o kanale oraz dodatkowe przywileje w galerii kanałowej. W dziale operatorskim opisane są szczegółowo wszystkie dodatkowe uprawnienia i korzyści.

Operatorów naturalnie także obowiązuje regulamin w kwestii kultury oraz zachowań. Nie wolno wykorzystywać statusu Operatora do swoich prywatnych celów, wymuszania własnego zdania, straszenia banem, karania za przewinienia z innego kanału (wyjątkiem jest ban prewencyjny dla abuserów i spamerów). Operator nie powinien uchylać banów innych Operatorów, chyba że ewidentnie źle założonych lub łamiących zasady. Operatorzy nie mogą ujawniać zawartości działu forum przeznaczonego tylko dla nich. Operatorzy powinni pilnować i zgłaszać swoje nowe hosty, tak aby boty zawsze ich rozpoznawały. Operatorzy nie mogą opować osób niedopisanych do botów i nie będących Operatorami kanału, a w stosunku do innych niezaopowanych Operatorów tylko w przypadku całkowitej pewności co do ich tożsamości (identyczny nick nie może być wystarczającą przesłanką!).

Operator kanału, aby utrzymać swój aktywny status powinien regularnie odwiedzać kanał, brać udział w głosowaniach (przede wszystkim administracyjnych) oraz samodzielnie przygotować przynajmniej jedną premierę quizową typu „Dizzy” (min. 50 pytań) w ciągu roku kalendarzowego (ogólną lub tematyczną).

Nowi Operatorzy wybierani są poprzez głosowanie obecnych Operatorów kanału, po uprzednim zasugerowaniu takiej kandydatury popartej argumentami przez któregoś z aktualnych Operatorów lub w wyjątkowych sytuacjach nadawani przez Ownera kanału jako tzw. Operator Tymczasowy z późniejszym głosowaniem. Nie istnieje inna możliwość uzyskania Opa, na stałe czy też na chwilę — tylko osoby dopisane do botów mogą przebywać jako op na kanale. Statusu Operatora nie można otrzymać ot tak prosząc o niego. Przy wyborze kandydata na nowego Operatora branych jest pod uwagę wiele czynników oraz analizowane jest jego zachowanie. Osoba chcąca zostać Operatorem powinna mieć na swoim koncie przynajmniej 5 premier quizowych lub adekwatną liczbę pytań w Quizbocie.

Status Operatora można utracić na wniosek własny, w skutek naruszania regulaminu, z powodu nie wywiązywania się z funkcji Operatora (nieużywanie flagi Operatora pomimo przebywania na kanale, zaniechanie działań będąc świadkiem przewinień na kanale, brak zainteresowania sprawami kanału i głosowaniami, absencja na kanale przez ponad 6 miesięcy) lub braku przygotowania przynajmniej jednej premiery quizowej rocznie. Utrata statusu Operatora wiąże się z odpisaniem od botów i utratą dodatkowych przywilejów np. na forum. Oprócz utraty statusu Operatora w grę wchodzić może także tymczasowa redukcja lub zawieszenie flag, np. do czasu wyjaśnienia sprawy lub jako kara od Ownera.

Jeśli powodem utraty statusu Operatora był brak aktywności, to osoba ta może poprosić o powrót na funkcję Operatora, po zwiększeniu swojej aktywności na kanale i przygotowaniu jednej premiery quizowej typu „Dizzy” (min. 50 pytań). Premiera ta nie jest brana pod uwagę w rocznym bilansie quizów Operatora. Jeśli chęć powrotu następuje już w drugim półroczu, to powinna zostać także przygotowana druga premiera quizowa za bieżący rok.


§ 8 — Głosowania w sprawach kanałowych.

Od czasu do czasu na forum kanału dochodzi do głosowań użytkowników odnośnie wprowadzenia lub zmiany jakiejś funkcjonalności na kanale albo Operatorów kanału w sprawach kanałowych lub administracyjnych. Zasady te nie dotyczą głosowań na tematy nie związane z kanałem (zwykłe ankiety). Głosowanie może być przeprowadzone w postaci ankiety wraz z ewentualnymi komentarzami uczestników lub bezpośrednich głosów uczestników.

 • Podczas głosowania użytkowników nad propozycjami dotyczącymi spraw kanałowych liczy się większość głosów za jedną z opcji, przy czym głos musi zabrać co najmniej 10 zarejestrowanych na forum użytkowników kanału, a głosowanie powinno trwać od 14 do 30 dni. Wynik takiego głosowania może być późnej poddany głosowaniu Operatorów.
 • Głosowania Operatorów wymagają uzyskania przynajmniej 50% głosów za jedną z opcji, przy frekwencji co najmniej 50% osób z listy aktywnych Operatorów, w okresie od 7 do 14 dni.

 • Głosowania muszą stawiać jednoznaczne pytanie oraz zawierać zestaw adekwatnych i sensownych opcji do wyboru (np. „jestem za”, „jestem przeciw”).
 • Głosowania nad sprawami kanałowymi oraz głosowania administracyjne są niejawne i dostępne tylko dla Operatorów.
 • Każde głosowanie administracyjne musi zostać wystarczająco uargumentowane.
 • Głosowanie administracyjne dotyczące danej osoby może zostać ponowione, ale nie wcześniej niż po 30 dniach od ostatniego głosowania i przez Operatora, który dotąd nie wychodził z takim wnioskiem.
 • Gdy jakiś Operator nie zgadza się z arbitralną decyzją Ownera kanału o odpisaniu innego Operatora kanału z powodu jego długotrwałej absencji, braku napisania przynajmniej jednej premiery quizowej w ciągu roku lub naruszenia regulaminu, dopisaniu dawnego Operatora po spełnieniu przez niego warunku aktywności i napisaniu przynajmniej jednej premiery quizowej albo nałożeniu lub zdjęciu shita, to może odwołać się od tej decyzji poprzez rozpoczęcie normalnego głosowania administracyjnego.
 • W przypadku braku frekwencji w głosowaniach w sprawach istotnych dla funkcjonowania kanału Owner zastrzega sobie prawo do podjęcia arbitralnej decyzji, mając jednak na uwadze końcowy wynik takiego głosowania.
 • Brak rozstrzygnięcia głosowania traktowany jest jako nieważne głosowanie.


§ 9 — Postanowienia końcowe regulaminu i polityka prywatności.

 • Przebywanie na kanale jest dobrowolne i wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu, a brak zaznajomienia się z nim nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Pomyśl więc dwa razy, nim zrobisz coś głupiego. A jeśli nie wiesz czegoś, to nie wstydź się zapytać. Jeżeli jesteś nowym quizowiczem, to możesz liczyć na łagodniejsze traktowanie, lecz gdy zwracanie uwagi nie odniesie skutku, to kredyt pobłażliwości się wyczerpie. Pamiętaj, że to Ty przebywasz u nas, a nie my u Ciebie, zatem staraj się przestrzegać naszych zasad. Jeśli nie potrafisz się dostosować lub nie wyrażasz zgody na zapisy niniejszego regulaminu, to powinieneś wpisać „/part”, a w przypadku forum/galerii poprosić o zablokowanie/usunięcie konta.

 • W sprawach niezawartych w niniejszym regulaminie obowiązują: zdrowy rozsądek, zasady netykiety (link 1, link 2, link 3) oraz przepisy polskiego i unijnego prawa.

 • Zgadzasz się na rejestrowanie swoich odwiedzin na stronach w domenie „*.quizpl.net” w celu prowadzenia i analizy statystyk za pomocą narzędzia Google Analytics. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, to zastosuj odpowiedni dodatek blokujący do swojej przeglądarki internetowej, np. Ghostery, uBlock lub NoScript.

 • Zgadzasz się na umieszczanie na Twoim komputerze niewielkich plików tekstowych, tzw. cookies (ciasteczka), podczas odwiedzania stron w domenie „*.quizpl.net”. Umożliwiają one utrzymywanie Twoich aktywnych profili na forum i w galerii. Jeśli cenisz prywatność możesz ustawić w opcjach swojej przeglądarki, by usuwała je wraz z jej zamknięciem, aczkolwiek podczas każdej kolejnej wizyty konieczne będzie powtórne zalogowanie się. Jeżeli całkowicie je zablokujesz, to korzystanie z wielu funkcji forum oraz galerii może być utrudnione lub niemożliwe. Dodatkowo podstrona z odtwarzaczem fragmentów dźwiękowych serwuje ciasteczko, w którym zapisuje wybrany poziom głośności — nie jest ono niezbędne, a bez niego odtwarza zawsze na 100%.

 • Zgadzasz się na zbieranie, przetwarzanie, replikację i archiwizowanie Twoich treści tekstowych i multimedialnych zamieszczanych na kanale, forum, w galerii oraz innych miejscach związanych ze społecznością kanału w zakresie niezbędnym do funkcjonowania kanału oraz określonych skryptów (phpBB Forum, Coppermine Photo Gallery, Perl IRC Statistics Generator, PJIRC, stats.mod, skrypty autorskie). Poza ściśle określonymi przypadkami (zewnętrzne statystyki, szkodliwe działania (abuse), prawnie wiążące wezwanie) nie udostępniamy żadnych danych (w szczególności adresu e-mail) stronom trzecim, ani nie wykorzystujemy ich w celach handlowych lub marketingowych.

 • Dokonując rejestracji na forum/galerii itp. nie jesteś zobligowany/a do podawania jakichkolwiek informacji mogących Cię zidentyfikować czy też powiązać z inną obecnością w sieci. Jeśli chcesz jednak współtworzyć naszą społeczność, to prosilibyśmy o zakładanie konta o takiej samej nazwie jak kanałowy nick, bądź też późniejsze uzupełnienie tej informacji w swoim profilu w odpowiednim miejscu. Wysyłając komuś e-mail przez forum/galerię faktycznie jako źródło używany jest nasz adres. Data urodzin, którą możesz podać w swoim profilu forumowym może zostać wykorzystana do złożenia Ci życzeń poprzez umieszczenie stosownej informacji w topicu kanałowym (np. „Sto lat xxx!”).

 • Prezentując na kanale quizy lub luźne pytania quizowe, zgłaszając je do Quizbota, bądź nadsyłając na nasz adres e-mail albo udostępniając nam w inny sposób zgadzasz się na dodanie ich do bazy pytań bota quizowego oraz wykorzystywanie w celach rozrywkowo-edukacyjnych w ramach działalności kanału. W każdym przypadku ich użycia informacja o ich autorstwie będzie odpowiednio przekazana. Zgadzasz się na poprawianie i aktualizację swoich pytań w razie wykrycia w nich błędów lub dezaktualizacji.

 • Zdjęcia ze zlotów oraz portretowe znajdujące się w galerii są własnością ich autora i zostały w niej zamieszczone za zgodą jego oraz osób na nich występujących. Kopiowanie, utrwalanie, publikowanie, rozpowszechnianie oraz modyfikowanie tych zdjęć bez wiedzy i zgody autora oraz widocznych na nich osób jest zabronione, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Identyczna ochrona prawami autorskimi dotyczy wszelkich materiałów udostępnionych m.in. na forum czy na profilach społecznościowych w postaci np. poradników lub kompendiów, a także pytań znajdujących się w bazie Quizbota. Możliwość skorzystania z całości lub fragmentów treści objętych ochroną autorską może nastąpić wyłącznie na warunkach udzielonych po kontakcie z administracją kanału.

 • W szczególnych przypadkach (abuse) zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania logów, zamieszczanych treści, adresów IP, informacji podanych podczas rejestracji na forum/galerii do powiadomienia odpowiedniego dostawcy Internetu (ISP) lub policji, a także do ich udostępnienia na wiążące prawnie wezwanie.

 • Mimo iż zapewne wcale nie przeczytałeś/aś tego regulaminu, to nie musisz oddawać nam swojej nerki, nawet jeśli o to poprosimy.

 • Osoby zarządzające kanałem nie ponoszą odpowiedzialności za działania i treści użytkowników zamieszczone na kanale, forum, w galerii lub innych miejscach oficjalnie związanych z kanałem, a ze swojej strony dokładają wszelkich starań, by reagować oraz moderować nieodpowiednie lub zgłoszone treści. Wszelkie zauważone nadużycia prosimy zgłaszać na e-mail Obrazek.

 • Adres kontaktowy, pod którym można uzyskać więcej informacji o kanale oraz na który możesz wysyłać pliki z pytaniami, to Obrazek.

 • Regulamin może zostać zaktualizowany przez właścicieli kanału, tak aby jak najlepiej służył interesom kanału i ogółowi jego społeczności. Zmiany obowiązują od momentu publikacji (widoczna poniżej).
Ostatnio edytowano 12 lutego 2019, 05:51 przez wilk, łącznie edytowano 34 razy
Powód: aktualizacja
Avatar użytkownika
wilk (autor wątku)
Operator
Operator
Ascendant
Ascendant
 
Posty: 1775
Dołączył(a): 30 lipca 2005, 16:32
Lokalizacja: #QuizPL @ IRCnet
Płeć: Mężczyzna
Pytań w bazie: 13859
Lubię quizy: klasyczne (np. Dizzy)

Powrót do O #QuizPL

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Common Crawl i 2 gości