Turniej w Literaki na Kurniku - edycja trzecia (2019)

Ogłoszenia o nowych zabawach kanałowych oraz informacje o tych, które odbyły się do tej pory wraz z ich podsumowaniem, a także miejsce na Twoje zgłoszenia w bieżących zabawach lub składanie propozycji na nowe zabawy kanałowe.

Zabawy: 2005-2024

Re: Turniej w Literaki na Kurniku - edycja trzecia (2019)

Post#16 napisany przez wilk » 18 października 2019, o 20:45

Zmiana o godzinkę w sobotę.

 • 19 października (sobota)

  • 18:00 - JulianTheKing : Mgla
  • 18:30 - Mgla : wilk
  • 19:00 - wilk : JulianTheKing (lub dawna 20:00, ale raczej nie)
 • 20 października (niedziela)

  • 19:00 - beliahr : Mgla
  • 19:30 - JulianTheKing : beliahr
  • 20:00 - wilk : beliahr
Avatar użytkownika
wilk (autor wątku)
Operator
Budda
 
Posty: 2068
Dołączył: 30 lipca 2005, o 15:32
Ostatnia wizyta: 23 maja 2024, o 12:40
Płeć: Mężczyzna
Pytań w bazie: 15610
Lubię quizy: klasyczne (np. Dizzy)

Re: Turniej w Literaki na Kurniku - edycja trzecia (2019)

Post#17 napisany przez wilk » 19 października 2019, o 21:27

Ech co ta Mgla… :> Ponownie trochę poprzesuwaliśmy terminy, ale się udało! Pierwsza część pojedynków za nami.

Dzisiejsze rozgrywki:

 • JulianTheKing : Mgla — 143-10 : 360 = 133 : 360

  Mgla zakończyła swoją grę przed czasem (zostało 3:07), nie mając już gdzie upchnąć „żg”
  Julek miał jedno zaakceptowane słowo spoza słownika („piryna”) za 10 punktów

  Kod: Zaznacz cały
  #1 semidry : 360
  #2 julianosik : 143

  1. hien_jr: h8- hien[y] +6
  stawiyy: j3+ stawie +18
  2. racijrj: j4- traci +22
  pirynya: e5- piryna +10
  3. arcejjb: h8+ harce +8
  yłałeeo: g5+ rył +12
  4. jź_jblt: l3+ jaź[ń] +18
  enałeoe: h11- cena +7
  5. bjltnnp: i7+ bij/bi/aj +39
  łeoeaea: j4- tracił +10
  6. pkltnng: n3+ pik +9
  eoeaead: e5+ pe +5
  7. telnngz: o2+ teł/pe +27
  leoaead: n3+ pikle +8
  8. glnnzuw: g9- gaj +13
  oaeadok: g11- ocena +6
  9. wlninzu: k10+ walni +16
  eaadoks: k10+ walnie +7
  10. kuąnziś: i13- kuną +22
  adokssa: (W)
  11. iśnzzct: k10- wiś +14
  kadossa: g4+ krył +8
  12. hcnzztg: j15- hec +6
  odassaa: g2+ odkrył +11
  13. dzwnztg: d2- dzwon +6
  assaaoz: d2- dzwona +7
  14. ęztgmfa: j15- hecę +33
  sosaazs: e5+ peso +5
  15. omaztgf: d1+ odma +10
  szsaabz: c8- szos +6
  16. ituzgfp: c8+ situ +14
  baazayó: a10- bata +7
  17. fmyzgpw: b9+ famy/fi/mu +49
  ozayóćz: j6- woń +4
  18. plwzgrż: c6- plewy/iw +18
  ziayóćz: b3- zim +4
  19. romzgżń: d10+ arom/mur +30
  dyaóćz: d12- ody +10
  20. zgżń: i1+ za +2
  aóćz: g3- da/na +9
  21. ńgż: n7- eń +6
  óćz: (T)
  22. żg: (W)
  óćz: (T)
  23. żg: (W)
  óćz: L -11
  24. żg: L -8

  Obrazek (←klik)


 • Mgla : wilk = 281 : 158

  Mgla zakończyła swoją grę przed czasem (zostało 3:37), nie mając już gdzie upchnąć „źy”

  Kod: Zaznacz cały
  #1 semidry : 281
  #2 xorandor : 158

  1. m_szkiw: h8- m[y]szki +9
  zewtfei: j8+ szew +6
  2. żółwwdi: m4+ żółwi +30
  rbtfeip: l5- rób +18
  3. iowdeoe: j11- wio +6
  aptfeio: h8+ map +5
  4. adweoet: m6- ład/ba +14
  tezyfio: l10- tezy/to +23
  5. obweete: i6+ oby +10
  figoicę: e9- figa +16
  6. tlnewee: o9+ tylne +24
  danoicę: f6- dano +5
  7. waeeiip: k4- waż/ar +16
  ilcoęnń: e9+ filc +24
  8. opieie_: a11- opieli +28
  nnaoęńi: k11+ inna +8
  9. cszae_u: c10+ cisza +12
  miąoęńy: i13- miną +18
  10. wyr_łeu: g2+ wyr[w]ał +16
  ońęyase: g2- woń +17
  11. luedsko: a13- luz +18
  yęasehu: a13- luzy +12
  12. niskedo: a7+ nisko +10
  ęćasehu: a7- nęć +21
  13. poradez: b3- porady +18
  asehurś: (T)
  14. egzmekc: c1+ ego +15
  asehurś: (T)
  15. hzmekcj: c1- eh +4
  asehurś: (T)
  16. mjzekco: e2+ maj +20
  asehurś: (T)
  17. kotzecź: l1+ kotar +11
  asehurś: (T)
  18. zeźjacy: (W)
  asehurś: (T)
  19. aczeźjy: l1- kac +15
  asehurś: (T)
  20. jzeźy: l2- oj/aj +8
  asehurś: (T)
  21. ezźy: g4- re +2
  asehurś: (T)
  22. źyz: (W)
  asehurś: (T)
  23. zźy: n13- ze +2
  asehurś: (T)
  24. źy: (W)
  asehurś: (T)
  25. źy: P
  asehurś: L -15
  26. źy: L -7

  Obrazek (←klik)


 • wilk : JulianTheKing = 182 : 272

  Kod: Zaznacz cały
  #1 julianosik : 272
  #2 xorandor : 182

  1. stareiy: g8- stare +6
  miashez: j5+ miar +5
  2. djiyllł: i7+ daj/da +15
  erwshzn: g8+ serw +4
  3. i_yllła: g8+ serwi[e] +7
  zdanshs: c13- zdane +18
  4. ałyllpś: j5- mały +16
  ltoshsh: e12+ lato +20
  5. śirllpp: f11- świr +8
  soshheż: m2+ sosy +5
  6. plelpco: l3- pole +30
  ożekhhe: i11+ rożek +12
  7. źlpcoog: o1+ źle +18
  cehheec: c11+ cez +4
  8. gopcooę: g8- starego +12
  chheeaz: m8+ och +12
  9. jpcooęz: i7- daj/je +10
  wizheea: b15- wizo +12
  10. poącoęz: a11- pocą +20
  ywaheeu: i13- żywa +18
  11. ocęziiń: k12+ owcę +26
  mułheed: n5+ muł/małym +26
  12. ićzińyp: a11+ pić +24
  danhee_: d9- dane +5
  13. zaińypk: a9+ zapić +10
  babhee_: e6+ baba +8
  14. sńiypkn: d7- sań +9
  ezhe_kw: m9- cez +4
  15. gikypnu: o8+ gzik +7
  ówhe_kn: o8+ gzików +39
  16. zypnumi: c9- zdane +6
  he_knya: (T)
  17. rypnumi: i15- krę +8
  he_knya: (T)
  18. pynumii: k4+ pa +6
  he_knya: (T)
  19. mynuiit: b15- wizom +10
  he_knya: (T)
  20. tynuiin: i15- kręty +36
  he_knya: (T)
  21. nuiinf: (T)
  he_knya: (T)
  22. nuiinf: (T)
  he_knya: L -10
  23. nuiinf: L -12

  Obrazek (←klik)


Wyniki z pierwszego dnia:

 1. Mgla - 641 punktów (2 rozgrywki, najlepszy wynik: 360, średnia: 320,5, najlepsze słowo: „famy/fi/mu” za 49)
 2. JulianTheKing - 405 punktów (2 rozgrywki, najlepszy wynik: 272, średnia: 202,5, najlepsze słowo: „kręty” za 39)
 3. wilk - 340 punktów (2 rozgrywki, najlepszy wynik: 182, średnia: 170,0, najlepsze słowo: „gzików” za 39)
 4. beliahr - 0 punktów (jeszcze nie grał)
Avatar użytkownika
wilk (autor wątku)
Operator
Budda
 
Posty: 2068
Dołączył: 30 lipca 2005, o 15:32
Ostatnia wizyta: 23 maja 2024, o 12:40
Płeć: Mężczyzna
Pytań w bazie: 15610
Lubię quizy: klasyczne (np. Dizzy)

Re: Turniej w Literaki na Kurniku - edycja trzecia (2019)

Post#18 napisany przez wilk » 20 października 2019, o 20:27

Drugi dzień pojedynków, a zarazem i koniec Turnieju. Dzisiaj trochę zmęczyliśmy beliahra, bo grał aż trzy razy, ale się zgodził.

Dzisiejsze rozgrywki:

 • beliahr : Mgla = 133 : 203

  Mgla zakończyła swoją grę przed czasem (zostało aż 5:23), nie mając już gdzie upchnąć „yyeiaie”

  Kod: Zaznacz cały
  #1 beliahr : 133
  #2 semidry : 203

  1. gadlnź_: f8- gad +12
  isyzeżs: h8+ dis +4
  2. lnź_rie: (W)
  psyzeżt: g7+ pas/si +6
  3. enlź_ri: h10- sen +3
  z_eyżtk: f8- gadz[i]e +8
  4. _rzwlźi: j4+ [d]rzwi +5
  itkąyżś: j10+ nitką +26
  5. ońlźiei: j13- koń +8
  koyżśpł: l11+ koń +16
  6. melisźi: e14- melisą +16
  rzpyżśł: f12+ rzep +18
  7. wiaaźtw: c12- wiara +14
  óżyśłcy: j5- róży +26
  8. lpźtwci: d11+ lip +18
  młeścya: m4+ myłeś +34
  9. uźtwcia: m3+ umyłeś +16
  cdayyua: l3- cuda +36
  10. atźwciw: m6- łat +10
  dęyyuae: l12- odę +12
  11. wolźciw: n9+ wolę +13
  uayyeai: n2+ uda/ma +9
  12. wirźcga: l1- wir/ruda +16
  tnyyeai: m10- ton +8
  13. gaźcisn: h4- gad +6
  yyeiefa: (W)
  14. ćźcisno: k1- ćwir +8
  yyeiefa: (C)
  15. źcisnon: (T)
  ayyeief: o6+ ta +3
  16. źcisnon: (T)
  fyyeiei: h13+ fi +6
  17. źcisnon: (T)
  yyeieia: (W)
  18. źcisnon: (T)
  yyeiaie: (W)
  19. źcisnon: L -12
  yyeiaie: L -9

  Obrazek (←klik)


 • JulianTheKing : beliahr = 190 : 167

  tutaj mieliśmy ciekawą sytuację - beliahr wygrywał na punkty, ale skończył mu się czas i wtedy dogonił go Julek, a jeszcze dostał sporą karę na koniec za pozostałe literki, zaś Julek mówi, że najlepiej gra mu się samemu :P

  Kod: Zaznacz cały
  #1 beliahr : 167
  #2 julianosik : 190

  1. cegłazn: g8- cegła +16
  krznhńó: h5+ krze +5
  2. gzndwj_: k7+ gaz +5
  nhńóiąh: óń -> fl
  3. own_djs: k7+ gazown[i] +20
  finhąhl: f6- firn +8
  4. jurdsźm: h10- juro +14
  śiąhhla: j12- śnią +12
  5. sdźmsmc: m11+ sąd +8
  rhhlayy: h10- juror +9
  6. omźsmci: m13- dom +15
  wyhhlay: h12- wyśnią +15
  7. źsmcień: ńź -> ba
  ayhhlne: h10+ jawy +7
  8. samiceb: c13- samicy +18
  enhhlem: c13+ sen +9
  9. leczbzp: d9+ lecza +14
  hhlemjk: (C)
  10. obzptęć: d9- lob +6
  elkhhmj: f9+ belki +9
  11. atzpęćn: o13+ mat +5
  hhmjlse: c10- he +8
  12. apozęćn: k7- gapo +9
  ashmjle: e13+ mas +4
  13. tnęzćii: n6+ tonę +19
  alwhmje: e15- salw +5
  14. żenićzi: e4- żenić/ikrze +36
  omhjepu: e15- salwom +12
  15. zizóiłź: g2+ zin +3
  sphjeui: m9- sęp +8
  16. zóiłźńa: (T)
  uhjeiio: f6- firnu +11
  17. zóiłźńa: (T)
  odhjeii: l5+ oda +8
  18. zóiłźńa: (T)
  dhjeiiy: l4+ doda +6
  19. zóiłźńa: (T)
  iyhjeiw: k4- idy +18
  20. zóiłźńa: (T)
  wehjiby: a15- wen +3
  21. zóiłźńa: (T)
  bithjye: m1+ bity +24
  22. zóiłźńa: (T)
  yhjeka_: m11+ sądy +10
  23. zóiłźńa: (T)
  pkhjea_: l2- pik +5
  24. zóiłźńa: (T)
  rhjea_: e8+ ro +2
  25. zóiłźńa: (T)
  hjea_: (T)
  26. zóiłźńa: (T)
  hjea_: (T)
  27. zóiłźńa: L -21
  hjea_: L -8

  Obrazek (←klik)


 • wilk : beliahr = 184 : 121

  Kod: Zaznacz cały
  #1 beliahr : 121
  #2 xorandor : 184

  1. łęhtdzl: ltę -> bwj
  ramąocr: e8- ramą +19
  2. łdhzbwj: f7+ ład +6
  rolczzo: h5+ rolą +9
  3. bjehzwh: g6- boje +8
  lczzoua: j5+ lecz +6
  4. wyhzhne: j3+ wylecz +18
  uzyoase: j5- luzy +16
  5. eńhzhny: j3- weń +7
  asianoe: l5+ zasiano +22
  6. nihzhyl: k1+ nie +3
  asepóea: l10- nas +6
  7. gehzhyl: i1- gen +5
  yepóeaś: i1- geny +7
  8. hzhyltp: hlp -> cai
  aepóeśa: n9+ as +2
  9. czytahi: d10- czyta/łady +18
  epóeśaj: d10+ cep +10
  10. hipklrn: (C)
  maóeśje: b12- map +5
  11. ikhplrn: g10+ tik +5
  óeśjeac: eśó -> iłk
  12. ęhplrno: j3+ wyleczę +14
  łkajeci: n8+ łaska +12
  13. ophlrnm: b12+ mop +5
  ojeciiz: e12+ oj/mapo +20
  14. mthlrnn: m12- mat +9
  ikieczh: o12+ tiki +18
  15. tonhlrn: l15- toni +15
  wiczeh_: g12- kwicz +18
  16. ihlrnuw: g10+ tiki +6
  d_gehfe: a15- d[y]g/mop[y] +20
  17. luhrnws: l13+ lut +11
  e_hfedo: j12+ ce[c]h +12
  18. hrnwsaw: (T)
  fedoósb: (T)
  19. hrnwsaw: (T)
  fedoósb: (T)
  20. hrnwsaw: L -9
  fedoósb: L -18

  Obrazek (←klik)Podsumowanie całego Turnieju w Literaki:

 1. Mgla - 844 punkty (najlepszy wynik: 360, średnia: 281,3, najlepsze słowo: „famy/fi/mu” za 49)
 2. JulianTheKing - 595 punktów (najlepszy wynik: 272, średnia: 198,3, najlepsze słowo: „kręty” za 39)
 3. wilk - 524 punkty (najlepszy wynik: 184, średnia: 174,7, najlepsze słowo: „gzików” za 39)
 4. beliahr - 421 punktów (najlepszy wynik: 167, średnia: 140,3, najlepsze słowo: „żenić/ikrze” za 36)

Gratulacje Mgla wygranej i fajnie, że daliście się namówić do udziału. :)
Musimy częściej trenować. Zaczynamy zapisy do kolejnego na listopad? :>
Avatar użytkownika
wilk (autor wątku)
Operator
Budda
 
Posty: 2068
Dołączył: 30 lipca 2005, o 15:32
Ostatnia wizyta: 23 maja 2024, o 12:40
Płeć: Mężczyzna
Pytań w bazie: 15610
Lubię quizy: klasyczne (np. Dizzy)

Re: Turniej w Literaki na Kurniku - edycja trzecia (2019)

Post#19 napisany przez karramba » 23 października 2019, o 06:56

Brawka Mgła ---> gratki :clap: :)
karramba

Supergracz
Ideolog
 
Posty: 15
Dołączył(a): 13 maja 2018, o 22:59
Ostatnia wizyta: 13 maja 2024, o 10:29
Nick: karramba
Pytań w bazie: 52

Poprzednia strona

Powrót do Zabawy kanałowe

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: {Common Crawl} i 0 gości