Informacje o Quizbocie

Wszystko co związane z quizbotem, czyli m.in. lista autorów pytań w bazie, ranking graczy i Top100 najlepszych wyników oraz informacje jak działa sam quizbot. Tutaj możesz także zgłaszać zauważone błędy w pytaniach oraz dowiedzieć się jak zgłaszać je bezpośrednio do bota. Możesz też poprosić o zsumowanie swoich nicków.

Quizbot: 2005-2024

Informacje o Quizbocie

Post#1 napisany przez wilk » 18 maja 2008, o 17:34

Informacje wyjaśniające ważniejsze funkcje Quizbota. Przejrzyj także wszystkie polecenia Quizbota, które są dostępne na kanale.Kolorowa punktacja. #

Czasami zdarza się sytuacja, że nagle nasze punkty lub np. czas odpowiedzi przybierają inny kolor. Oto wyjaśnienie:

 • Standardowo wszystkie statystyki są wyświetlane kolorem  czerwonym ,
 • kolorem  fioletowym  oznaczane jest pobicie rekordu dnia,
 • kolor  pomarańczowy  przybierze pobity rekord tygodniowy,
 • w kolorze  żółtym  wyświetli się bity rekord miesięczny,
 • na  jasnoniebiesko  oznaczony będzie rekord roczny,
 • zaś  biały  będzie bity najlepszy z rekordów gracza - życiowy, wszech czasów.

 • W przypadku bicia rekordu czasu lub szybkości w nawiasie podana będzie także poprzednia wartość danego rekordu.

 • Statystyki punktacji nie posiadają rekordu życiowego (wszech czasów) - każdy kolejny punkt to osiągnięcie, wobec czego ich wartości nigdy nie wyświetlą się na biało. Zaś bicie rekordu quizpotów nie jest obecnie prezentowane.

Statystyki i rankingi. #

Wraz z każdą odpowiedzią Quizbot rejestruje kilka rodzajów statystyk:

 • zdobyte za odpowiedź punkty plus aktualizacja rekordu punktowego gracza (z wyjątkiem rekordu wszech czasów) - !*stats oraz !*rekord,
 • czas odpowiadania (nie w pytaniach wyboru) - !*czas,
 • szybkość odpowiadania, zależną od długości odpowiedzi (nie w pytaniach wyboru) - !*znaki,
 • długość nieprzerwanej serii poprawnych odpowiedzi - !*szal,
 • quizpoty (nie w pytaniach wyboru) - !*quizpot.
Ponadto powyższe rodzaje statystyk grupowane są w zależności od przedziału czasowego:

 • gry (uruchomionej poleceniem !start ###; resetowane przy każdym starcie),
 • dzienne - !d* (resetowane codziennie o północy),
 • tygodniowe - !t* (resetowane z nadejściem poniedziałku),
 • miesięczne - !m* (resetowane pierwszego dnia miesiąca),
 • roczne - !r* (resetowane z nastaniem 1 stycznia),
 • wszech czasów (ogólne, globalne, łączne, życiowe) - !g* (nie podlegają resetowaniu).

Składając obie części uzyskujemy określony ranking np. !gstats, !mznaki, !drekord lub !tquizpot.

Dla ułatwienia są też skróty komend bez prefiksów (np. !czas), choć istnieje tutaj celowa niekonsekwencja. Otóż komendy bez prefiksów pokazują rankingi ogólne, z wyjątkiem rankingu punktowego, który bez prefiksu podaje wynik z bieżącego miesiąca.

Quizpoty. #

Quizpoty wyróżniają wyjątkowo szybkich zawodników i są zapisywane w odrębnych rankingach. Przyznawane są w sytuacji, gdy szybkość udzielenia odpowiedzi jest większa niż czas odpowiadania, czyli
znaki_na_sekundę > czas_odpowiedzi
.

Ponieważ wiemy, iż
znaki_na_sekundę = długość_odpowiedzi / czas_odpowiedzi
, zatem po podstawieniu wychodzi nam, że
czas_odpowiedzi < pierwiastek(długość_odpowiedzi)
). Stąd dla odpowiedzi o 2 znakach, aby uzyskać quizpota trzeba zdążyć odpowiedzieć nie później, niż po 1,414 sekundach. Dla przykładowej odpowiedzi „kanal QuizPL” nasz czas reakcji musi być krótszy niż 3,464 sekundy lub musimy uzyskać szybkość minimum 3,464 znaki na sekundę.

Nadzwyczajna szybkość takiego gracza zostanie nagrodzona dodatkowym punktem za odpowiedź. Quizpoty mogą być także seryjne (jeden zaraz za drugim), lecz z tego tytułu nie przysługują dodatkowe bonusy.

Samo uzyskanie quizpota jest trudne, ale zdarzali się gracze, dla których
szybkość / czas
wynosiła więcej niż 2 (obecnym rekordem jest 3,151). Punkty za odpowiedź zwiększane są wówczas liniowo o dodatkowe +1 za mnożnik. Jest to tzw. quizpot wielokrotny.

Seria quizpotów jest przerywana w pytaniach z wyborem (nie są w nich przyznawane) oraz wraz z resetem dziennym. Po zdobyciu quizpota dla ułatwienia zdobycia serii gwarantowane jest, że kolejne pytanie będzie tylko z rodzaju zwykłych lub szybkich oraz nie będzie pytaniem z linkiem (obrazkowe/dźwiękowe).

Wyświetlenie podpowiedzi (!podp). #

W przypadku pytań zwykłych, mieszaczy oraz pomieszanych zaraz po pytaniu pokazywany jest wykropkowany wzorzec odpowiedzi (kropki dla liter, gwiazdki dla cyfr, inne znaki nie są ukrywane). Następnie co 10 sekund Quizbot automatycznie wyświetla do 7 podpowiedzi kolejno odsłaniających po jednej losowej literce z każdego wyrazu odpowiedzi. Dla ułatwienia odsłonięte znaki są innego koloru niż nieodsłonięte.

Quizbot stosuje kilka metod odsłaniania liter (algorytm wybierany jest losowo dla każdego pytania):

1:  ......... ..... ... (od lewej do prawej z zawinięciem wyrazów)
(1/7) x........ x.... x..
(2/7) .x....... .x... .x.
(3/7) ..x...... ..x.. ..x
(4/7) ...x..... ...x. x..
(5/7) ....x.... ....x .x.
(6/7) .....x... x.... ..x
(7/7) ......x.. .x... x..

2: ......... ..... ... (jak wyżej, ale od prawej do lewej)
(1/7) ........x ....x ..x
(2/7) .......x. ...x. .x.
(3/7) ......x.. ..x.. x..
(4/7) .....x... .x... ..x
(5/7) ....x.... x.... .x.
(6/7) ...x..... ....x x..
(7/7) ..x...... ...x. ..x

3: ......... ..... ... (poza pierwszą kolejne litery odsłaniane są losowo)
(1/7) x........ x.... x..
(2/7) x....x... x.x.. xx.
(3/7) xx...x... x.x.. xxx
(4/7) xx.x.x... x.x.. xxx
(5/7) xx.x.x..x x.x.. xxx
(6/7) xx.x.xx.x x.x.. xxx
(7/7) xx.xxxx.x x.x.. xxx

4: ......... ..... ... ("piramidka" od środka wyrazu, poza pierwszą literą)
(1/7) x........ x.... x..
(2/7) x...x.... x.x.. xx.
(3/7) x...xx... x.xx. xxx
(4/7) x..xxx... xxxx. xxx
(5/7) x..xxxx.. xxxxx xxx
(6/7) x.xxxxx.. xxxxx xxx
(7/7) x.xxxxxx. xxxxx xxx


Gdy nam to nie wystarcza i chcemy grać szybciej, to co 4 sekundy możemy zażądać ujawnienia nowej podpowiedzi poleceniem !podp.

Z uwagi na naturę pytań szybkich, wyboru oraz wielokrotnych — nie występują tam żadne podpowiedzi.

Przypomnienie pytania (!przyp). #

Jeśli na przykład dopiero weszliśmy na kanał, to możemy skorzystać z przypomnienia już trwającego pytania, ale nie częściej niż co 10 sekund.

Podczas pytań mieszacza oraz pomieszanych polecenie wyświetli ponowne przemieszaną rozsypankę liter.

Pomijanie pytania (!pomin). #

Do pominięcia pytania potrzebna jest zgoda od 2 do 4 graczy. Liczba ta jest zależna od tego, ilu graczy było aktywnych na kanale w ciągu ostatnich 20 minut. Operatorzy mają przywilej pominięcia pytania od razu, ale nie jako pierwsi. Pomijać można nie prędzej niż po 10 sekundach od wyświetlenia pytania.

Uczestniczenie w pomijaniu pytania, podczas gdy kolekcjonujemy odpowiedzi, spowoduje utratę punktu, o ile pytanie faktycznie zostanie pominięte.

Pytań zablokowanych nie można pominąć. Ponadto pytania z wyborem oraz pytania z wieloma odpowiedziami pomijać możemy tylko wówczas, jeżeli nie pojawiły się jeszcze żadne zaliczone odpowiedzi.

Zostawianie pytania (!zostaw). #

Oprócz pomijania gracz może także zablokować już trwające pomijanie pytania, by spróbować swoich sił, aczkolwiek odpowiedzi udzielić może dowolna osoba.

Z uwagi na siłę blokowania (do pominięcia potrzeba zgody kilku osób, a zablokować może jedna) zablokowanie pytania i brak odpowiedzi (czyjejkolwiek) spowoduje utratę punktu ze statystyk osoby blokującej.

Nie można zablokować pytania, jeśli wcześniej samemu się chciało pominąć, ani pytania, którego nikt nie próbował jeszcze pominąć.

Szał (kolekcja). #

Szał (zwany także kolekcją) oznacza, że gracz udzielił co najmniej 5 kolejnych poprawnych odpowiedzi. Kolekcje rejestrowane są w odrębnym rankingu. Gracz otrzymuje także dodatkowy punkt co każde 7 odpowiedzi w serii.

Brak udzielenia odpowiedzi na pytanie, odpowiedź innego zawodnika, błędna odpowiedź lub pominięcie pytania powoduje przerwanie szału.

W przypadku pytań z wyborem należy uważać, gdyż podanie błędnej odpowiedzi spowoduje oprócz przerwania własnego szału także utratę karnego punktu (plus utratę punktu za błędną odpowiedź). Strata nastąpi także, jeśli quizowicz podczas własnego szału uczestniczył w pomijaniu pytania i uległo ono pominięciu.

Szału nie można rozpocząć w pytaniu z wyborem, ale można go w nim kontynuować odpowiadając poprawnie. Kolekcja jest przerywana wraz z resetem dziennym.

Utrata punktów. #

Podczas nieostrożnej gry można także tracić punkty za:

 • błędną odpowiedź w pytaniu milionerowym,
 • zablokowanie pytania i brak (czyjejkolwiek) odpowiedzi,
 • przerwanie własnej serii odpowiedzi poprzez uczestniczenie w pomijaniu pytania i zostało ono pominięte,
 • przerwanie własnej serii odpowiedzi poprzez wyłączenie quizbota poleceniem !stop lub !gra.
Utrata następuje z każdej ze statystyk punktowych (dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne, ogólne), przy czym nie ma ujemnych punktów — po dojściu do zera gracz znika ze statystyk punktowych (statystyki rekordów pozostają), a nick osoby na liście strat wyświetli się na  szaro  (także jeśli tej osoby nie było jeszcze w rankingu).

Pytania klasyczne. #

Pytania tego rodzaju stanowią fundament bazy pytań i jest ich najwięcej. Na każde takie pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, a one same wyglądają następująco:

<@QuizPL> === Pytanie 94271 * Kategoria Literatura * Autor kojotka ===
<@QuizPL>  Autor ksiazki "Milczenie owiec". 
<@QuizPL> Podpowiedz: ...... ......

Jeśli w odpowiedzi znajdą się kolory, pogrubienia lub inne formatowanie, bądź przez przypadek postawimy spację na początku/końcu odpowiedzi lub też zamiast jednej damy kilka, to taka odpowiedź (o ile oczywiście poprawna) także zostanie zaliczona.

Specjalną odmianą pytań klasycznych są pytania multimedialne (tzw. obrazkowe oraz dźwiękowe). Posiadają one w swojej treści odnośnik do zdjęcia (test) lub fragmentu utworu (test), który należy kliknąć i otworzyć w swojej przeglądarce, a następnie udzielić związanej z nim odpowiedzi.

Pytania z wieloma odpowiedziami (Familiada). #

Pytania takie pozwalają wszystkim zawodnikom na równoczesne udzielanie odpowiedzi pasujących do zadanego pytania. Przykład takiego pytania:

<@QuizPL> === Pytanie 18037 * Kategoria Informatyka * Autor DeMetylen ===
<@QuizPL>  Popularne programy-klienty sieci P2P. (38 odpowiedzi) 

Na końcu takiego pytania w nawiasie zawsze podana jest liczba odpowiedzi — tym się wyróżniają. Quizowicze mają czas na udzielanie odpowiedzi zależny od liczby i długości wszystkich odpowiedzi (od 20 do 45 sekund). Istnieje też specjalny typ pytań z linkiem (obrazkowe), na które zawsze jest 60 sekund. Na 15 sekund przed końcem czasu pojawia się ostrzeżenie, że pytanie dobiega końca.

Pytania mogą posiadać alternatywne odpowiedzi, co czasem zaznaczone jest w treści pytania jako np. „(pol./ang.)” — w takim przypadku podanie dowolnej z alternatyw zalicza daną jedną odpowiedź.

W pytaniach tego typu nie ma podpowiedzi, więc polecenie !podp nie działa. Kolekcjonowanie punktów jest liczone za każdą odpowiedź, zatem w trakcie takiego pytania, przy odpowiednich warunkach, można wiele razy wpaść i wypaść z szału.

Autorzy dotychczasowych i przyszłych Familiad, proszeni są o zaznajomienie się z poradnikiem, gdzie są wskazówki jak przygotowywać wersje Familiad specjalnie dla Quizbota (brak ograniczenia do 10 odpowiedzi oraz dostępne alternatywy odpowiedzi).

Osoby zgłaszające błędy w pytaniach mogą swobodnie wykorzystywać interfejs zgłaszania błędów także do zgłaszania braku jakiejś odpowiedzi w takim pytaniu oraz do zgłaszania odpowiedzi alternatywnych (np. dla pytania o systemy operacyjne odpowiedzią alternatywną do „Microsoft Windows” będzie „Windows” — obie będą traktowane jako ta sama odpowiedź).

Pytania wyboru (Milionerzy). #

Pytania wyboru pozwalają na wybór jednej odpowiedzi z szeregu podanych. Przykładowe pytanie (opcji może być od 2 do 8):

<@QuizPL> === Pytanie 29045 * Kategoria Krajoznawstwo * Autor delicja & KrzS ===
<@QuizPL>  Gdzie znajduje sie plac Pigalle? 
<@QuizPL>  A) w Amsterdamie.... B) w Hamburgu 
<@QuizPL>  C) w Madrycie......... D) w Paryzu.... 

Na pytanie odpowiadamy wpisując tylko literkę oznaczoną na zielono (i specjalnie dodatkowo podkreśloną), przy czym wielkość literki nie ma znaczenia — tutaj jest to literka „D”. Zwracamy na to uwagę, ponieważ czasem niektóre osoby wpisują jednocześnie małe i wielkie litery lub twory takie jak „D)”, bądź nawet „D) w Paryżu”. Co ważne — liczy się tylko jedna odpowiedź każdego zawodnika. Udzielenie kolejnej spowoduje, że odpowiedź tej osoby zostanie uznana jako błędna, niezależnie od tego czy któraś z opcji była poprawna. Dlatego też nie należy wpisywać wszystkich możliwości. Czas na odpowiadanie jest ograniczony i wynosi 20 sekund. Na 10 sekund przed końcem czasu pojawia się ostrzeżenie, że pytanie dobiega końca.

Jeżeli gracz chce uniknąć odgapiania przez innych quizowiczów jego odpowiedzi, to może jej udzielić prywatnie, wysyłając literkę do Quizbota — w tym przypadku „/msg QuizPL D”.

Pierwsza (najszybsza) osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi przed pojawieniem się informacji o końcu czasu dostaje bonusowy punkt, natomiast za błędną odpowiedź traci się punkt. Dodatkowy punkt można stracić, jeśli zawodnik wcześniej kolekcjonował punkty, a w tym pytaniu odpowiedział błędnie i przerwał swój szał.

W pytaniach tego rodzaju nie ma podpowiedzi, więc polecenie !podp nie działa. Z uwagi na sposób zaliczania odpowiedzi kolekcjonowania punktów nie można rozpocząć od tego typu pytań, aczkolwiek można je w nich kontynuować, zaś seria quizpotów jest kasowana, bowiem nie można w nich ich zdobyć.

Pytania pomieszane (wersja 1 — Mieszacz/Literaki). #

W pytaniach tych należy poukładać literki tak, aby utworzyły poprawną odpowiedź. Przykład:

<@QuizPL> === Pytanie 3108 * Kategoria Imiona * Autor eggrodd ===
<@QuizPL>  Imie: R F D E R K Y Y 
<@QuizPL> Podpowiedz: ........

W tym przykładzie odpowiedzią będzie imię „Fryderyk” (dla ułatwienia poszczególne wyrazy hasła są mieszane osobno, ale nie są zaznaczone granice słów, litery są rozdzielane spacjami).

Dla ułatwienia każde użycie polecenia !przyp ponownie przemiesza rozsypankę liter.

Pytania pomieszane (wersja 2 — Pomieszany). #

Druga wersja pytań pomieszanych wymaga rozszyfrowania treści pytania i dopiero wówczas udzielenia na nie odpowiedzi. Przykładowe pytanie:

<@QuizPL> === Pytanie 46547 * Kategoria Zawody * Autor eggrodd ===
<@QuizPL>  Rozszyfruj i odpowiedz: zryp esnkiro 
<@QuizPL> Podpowiedz: .... .......

Tutaj ukryte pytanie brzmi „przy krosnie”, a odpowiedzią na całe pytanie będzie „tkacz”. Poszczególne wyrazy są mieszane osobno i oddzielane są spacjami, dla przejrzystości niektóre znaki interpunkcyjne są zakotwiczone — są w tym samym miejscu, co w oryginalnym pytaniu.

Dla ułatwienia każde użycie polecenia !przyp ponownie przemiesza rozsypankę liter.

Pytania szybkie. #

Pytania tego typu wymagają udzielenia błyskawicznej odpowiedzi. Są to pytania łatwe, mające krótką treść pytania i krótką odpowiedź. Przykład:

<@QuizPL> === Pytanie 11930 * Kategoria Matematyka * Autor wilk ===
<@QuizPL>  Ile wynosi 7*4? (szybko!) 

Pytania takie wyróżnione są zawsze dodatkowym napisem „szybko!”, a czas na odpowiedź jest krótki — 10 sekund. Za szybkie myślenie poprawna odpowiedź nagradzana jest dwoma punktami.

W pytaniach tego rodzaju nie ma podpowiedzi ani automatycznych, ani polecenie !podp nie działa.

Pytania z linkiem, multimedialne (obrazkowe i dźwiękowe). #

IRC nie pozwala na osadzanie treści multimedialnych w rozmowie, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by podawać do takowych odnośnik.

Istnieją dwa rodzaje takich pytań: obrazkowe (link do obejrzenia zdjęcia — test) oraz dźwiękowe (link do odsłuchania fragmentu utworu — test) i realizowane są za pomocą pytań klasycznych, milionerowych oraz familiadowych poprzez zamieszczenie w ich treści odnośnika, który należy kliknąć i obejrzeć lub wysłuchać dodatkowy materiał, a następnie udzielić adekwatnej odpowiedzi.

Skorowidz punktacji. #

Punkty za pytania:

 • klasyczne, milionerowe, familiadowe, mieszacz, pomieszane: 1 punkt za odpowiedź
 • szybkie: 2 punkty za odpowiedź
 • zła odpowiedź w milionerowym: -1 punkt za odpowiedź

 • pierwsza odpowiedź w milionerowym przed połową czasu: +1 punkt
 • co 7. odpowiedź w serii odpowiedzi: +1 punkt
 • quizpot: +1 punkt (i +1 za każdy mnożnik quizpota)
 • zablokowanie pytania i brak czyjejkolwiek odpowiedzi: -1 punkt

 • przerwanie własnego szału + zła odpowiedź w milionerowym: -1 punkt (oraz -1 za złą odpowiedź)
 • przerwanie własnego szału + zablokowanie pytania i brak czyjejkolwiek odpowiedzi: -1 punkt (oraz -1 za zablokowanie)
 • przerwanie własnego szału - uczestniczenie w pomijaniu i pytanie pominięto: -1 punkt
 • przerwanie własnego szału - polecenie !stop lub !gra: -1 punkt

 • najlepsze punkty za pytanie klasyczne, familiadowe, mieszacz, pomieszane: 3 punkty (dobra odpowiedź + quizpot + w kolekcji co 7 odpowiedzi)
 • najgorsza strata za pytanie klasyczne, familiadowe, mieszacz, pomieszane: -1 punkt (pominięcie w szale lub zablokowanie i brak odpowiedzi)
 • najlepsze punkty za pytanie szybkie: 4 punkty (dobra odpowiedź + quizpot + w kolekcji co 7 odpowiedzi)
 • najgorsza strata za pytanie szybkie: -1 punkt (pominięcie w szale lub zablokowanie i brak odpowiedzi)
 • najlepsze punkty za pytanie milionerowe: 3 punkty (dobra odpowiedź + pierwsza odpowiedź + w kolekcji co 7 odpowiedzi)
 • najgorsza strata za pytanie milionerowe: -2 punkty (zła odpowiedź podczas własnego szału)
Avatar użytkownika
wilk (autor wątku)
Operator
Budda
 
Posty: 2068
Dołączył: 30 lipca 2005, o 15:32
Ostatnia wizyta: 23 maja 2024, o 10:42
Płeć: Mężczyzna
Pytań w bazie: 15610
Lubię quizy: klasyczne (np. Dizzy)

Powrót do Quizbot

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: {Common Crawl} i 0 gości